publicystyka

informacje

o produkcjach JAZZ

jazz

klasyka

literatura

prasa

teatr

festiwal

jazzentertainmenttelevision

lISTA OTWARTYCH PROJEKTÓW

WKRÓTCE DO POBRANIA POZOSTAŁE DOKUMENTY O PROJEKTACH.

PROJEKT PROMOCJI SERII "POLISH JAZZ"

 

KSIĄŻKA

WERNISAŻ 

DESIGN & LIVE STYLE 

SALON PRASOWY

GOŚĆ STUDIA JAZZ

Współpraca

z Uniwersytetami

WKRÓTCE DO POBRANIA POZOSTAŁE DOKUMENTY O PROJEKTACH.

PROJEKT PRAKTYK I STAŻÓW

 

PROJEKT EDUKACJI MUZYCZNEJ

PROJEKT DLA DZIECI

WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁAMI * jazzcooperation@gmail.com
 
REKLAMA TELEWIZYJNA  *  jazztvadvertisement@gmail.com

 

PROJEKTY * jazzentertainmenttelevision@gmail.com
 


www.jazztelevision.tv

Numer koncesji: 689/2017-TK

Dane kontaktowe:
Berenikafilm
ul. Krauzego 1
41-600 Świętochłowice
e-mail: jazzentertainmenttelevision@gmail.com 

Organem właściwym w sprawach

radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 
01-015 Warszawa 

www.krrit.gov.pl