LETNIE STUDIO PROGRAMU TELEWIZYJNEGO JAZZ

LETNIE STUDIO PROGRAMU TELEWIZYJNEGO JAZZ , "Edycja III - Letnie Studio Telewizji Jazz"

Zapraszamy zespoły do udziału w "3 edycji Letniego Studia Telewizji Jazz" . Dzięki współpracy z Urzędem Miasta Świętochłowic i Centrum Kultury Śląskiej, powstaje piękna seria, która służy muzykom do promocji, wszystkie koncerty są filmowane i nagrywane ścieżki audio, muzycy obrabiają je we własnym zakresie.

To nie wszystko, muzycy dostają pakiet promocyjny o wartości 27 000 zł, na który składa się wiele punktów promocji i roczny czas ich realizacji.

Program JAZZ nie pobiera żadnych korzyści z występu  i nie sprzedaje biletów. Po stronie miasta jest nagłośnienie i oświetlenie. Celem akcji jest podwyższanie poziomu kulturalnego w Świętochłowicach. 

" Scena Kameralna Programu Jazz - KWK Polska", oraz miejsce wywiadów publicystycznych.

W Świętochłowicach znajduje się pierwszy w Europie program muzyczny z muzyka jazzową w 80% , na Wieżach KWK Polska można z łatwością wystąpić,  wypowiedzieć się w różnych dziedzinach : literatura, malarstwo, teatr, sztuka sceniczna, fotografia, itd ... , można zaprezentować swoje prace, a nawet zrealizować odcinki związane np.: z techniką estradową, instrumentami, edukacją. 

WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁAMI * jazzcooperation@gmail.com
 
REKLAMA TELEWIZYJNA  *  jazztvadvertisement@gmail.com

 

PROJEKTY * jazzentertainmenttelevision@gmail.com
 


www.jazztelevision.tv

Numer koncesji: 689/2017-TK

Dane kontaktowe:
Berenikafilm
ul. Krauzego 1
41-600 Świętochłowice
e-mail: jazzentertainmenttelevision@gmail.com 

Organem właściwym w sprawach

radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 
01-015 Warszawa 

www.krrit.gov.pl