Otoczenie sztuki dobrze adresuje odbiorcę premium.

STUDIO 

PRODUKCJI

JAZZ

FOT.  POLSKA KRONIKA TELEWIZJI JAZZ 

Produkcja telewizyjna i promocja.

Produkcja koncertów w wersji kinowej,

produkcja kroniki jazzowej  .

CINEMA JAZZ

PREMIERA 

TELEDYSKU

PREMIERA 

KONCERTU

PROMUJ PŁYTĘ

CD / VINYL

ZA DARMO

Warunki darmowej promocji twojej płyty, zapoznaj się  z instrukcją.

HOW
TO
START

PREMIERA PŁYTY

ZGODA

REGULAMIN

PL

CD PREMIERE

AGREEMENT

REGULATIONS

English

Wkrótce oferta, na której możesz zarabiać, zajrzyj  31.03.2020

zmieniamy przestarzałe standardy dla Artystów.

WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁAMI * jazzcooperation@gmail.com
 
REKLAMA TELEWIZYJNA  *  jazztvadvertisement@gmail.com

 

PROJEKTY * jazzentertainmenttelevision@gmail.com
 


www.jazztelevision.tv

Numer koncesji: 689/2017-TK

Dane kontaktowe:
Berenikafilm
ul. Krauzego 1
41-600 Świętochłowice
e-mail: jazzentertainmenttelevision@gmail.com 

Organem właściwym w sprawach

radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 
01-015 Warszawa 

www.krrit.gov.pl