RELEASES AND REPLAY
SEPTEMBER 2021

JAZZ TELEVISION
CONCERT

"Siła Miłosci"

koncert Pamięci Ofiar Obozu w Ravensbruck

JAZZ TELEVISION
CONCERT

JAZZ TELEVISION
CONCERT

17-09-2021

HOUR: 20:00

18-09-2021

HOUR: 20:00

25-09-2021

HOUR: 20:00

Maciej Kitajewski Trio

Warsaw Summer Jazz

Silesian Tango Quintet

Tribute to Astor Piazzolla

JAZZ TELEVISION

MUSIC BLOCK

22-09-2021

HOUR: 22:30

Rafał Dubicki - Scenes from the dream

JAZZ TELEVISION
MUSIC BLOK

JAZZ TELEVISION
MUSIC BLOCK

23-09-2021

HOUR: 23:00

Jazz na ulicach

 MARIA SADOWSKA

24-09-2021

HOUR: 02:00

ALEKSANDRA TOMASZEWSKA

BALLAD FOR M

JAZZ TELEVISION

MUSIC BLOK

Confusion Project

Anxiety

PETER GABRIEL DUO

Secret World

Krzysztof Herdzin

Loading Batteries

JAZZ TELEVISION
MUSIC BLOCK

JAZZ TELEVISION
MUSIC BLOK

26-09-2021

HOUR: 01:00

25-09-2021

HOUR: 19:00

27-09-2021

HOUR: 22:30

PREMIERE

PREMIERE

PREMIERE