nasi partnerzy to

mecenasi kultury

VECTRA

TOYA

WP PILOT 

JAMBOX

SGT i 29 sieci kablowe w grupie

EPIX 52 sieci kablowe w grupie

CORBANK 31 sieci kablowe w grupie

NETIA - wkrótce informacja

UPC - wkrótce informacja

Lista programów sieci kablowych w grupie 

znajduje się na stronach grup : SGT, EPIX, CORBANK

Punkty styku dla testów i ekspansji :

    -  punkty fizycznie posiadane

    -  punkty od partnerów technologicznych

fot. JAZZ

WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁAMI * jazzcooperation@gmail.com
 
REKLAMA TELEWIZYJNA  *  jazztvadvertisement@gmail.com

 

PROJEKTY * jazzentertainmenttelevision@gmail.com
 


www.jazztelevision.tv

Numer koncesji: 689/2017-TK

Dane kontaktowe:
Berenikafilm
ul. Krauzego 1
41-600 Świętochłowice
e-mail: jazzentertainmenttelevision@gmail.com 

Organem właściwym w sprawach

radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 
01-015 Warszawa 

www.krrit.gov.pl