DOBRE MEDIUM DLA MIŁYCH LUDZI

 

STUDIO NADAWCZE :

JAZZCOOPERATION@GMAIL.COM

REKLAMA :

JAZZTVADVERTISEMENT@GMAIL.COM

WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA

JAZZTVEUROPE@GMAIL.COM

DYSTRYBUCJA SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO

JAZZTVDITRIBUTION@GMAIL.COM

PROJEKTY

JAZZENTERTAINMENTTELEVISION@GMAIL.COM

Berenikafilm z siedzibą w Świętochłowicach

ul. Krauzego1
41-600 Świętochłowice
www.jazztelevision.tv

Numer koncesji: 689/2017-TK

Dane kontaktowe:
Berenikafilm
ul. Krauzego 1
41-600 Świętochłowice
e-mail: jazzentertainmenttelevision@gmail.com 

 

Organem właściwym w sprawach

radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 
01-015 Warszawa 

www.krrit.gov.p

WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁAMI * jazzcooperation@gmail.com
 
REKLAMA TELEWIZYJNA  *  jazztvadvertisement@gmail.com

 

PROJEKTY * jazzentertainmenttelevision@gmail.com
 


www.jazztelevision.tv

Numer koncesji: 689/2017-TK

Dane kontaktowe:
Berenikafilm
ul. Krauzego 1
41-600 Świętochłowice
e-mail: jazzentertainmenttelevision@gmail.com 

Organem właściwym w sprawach

radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 
01-015 Warszawa 

www.krrit.gov.pl